Zaštita osobnih podataka

Pitanja i podaci koje pošaljete putem elektroničkih medija radi dobivanja savjeta ili medicinskog mišljenja bit će korišteni samo u tu svrhu. Vaši osobni podaci, uključujući originalne medicinske nalaze,  nigdje neće biti objavljeni  nego će se koristiti samo sa svrhom odgovaranja na  postavljene upite. Za odgovaranje ili drugo kontaktiranje bit će korištena isključivo adresa koju ste sami poslali (e-mail, SMS, telefonski broj).

Svi osobni podaci i medicinski nalazi koje pošaljete bit će pohranjeni na siguran način, te će pristup podacima biti omogućen samo sa svrhom njihovog adekvatnog čuvanja i odgovaranja na upite. Osoba koja je poslala podatke odgovorna je za njihov sadržaj, a na vlastiti zahtjev može dobiti uvid u poslane podatke  i zatražiti njihovo brisanje. Osoba koja je poslala podatke ima pravo na pritužbu Hrvatskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka te nadzornom tijelu unutar Europske unije.

Za sva pitanja vezana za ostvarivanje prava u vezi Vaših osobnih podataka i poslanih medicinskih nalaza  možete se obratiti na e-mail: info@neurolog.com.hr.  Na Vaše upite ili primjedbe dobit ćete odgovor u roku od 30 dana.

Slanjem vašeg upita i podataka Vi potvrđujete da ste suglasni s načinom zaštite podataka kako je ovdje opisano.