Je li pijenje kave zdravo ili štetno?

Treba znati da uz kofein u kavi postoji i veliki broj drugih tvari koje su biološki aktivne. Zato se djelovanje kave ne može svesti samo na djelovanje kofeina. Uz kofein tu su npr. klorogene kiseline, te diterpeni kaveol i kafestol.  Uz djelovanje na živčani sustav, u medicinskoj literaturi spominje se da neki sastojci kave imaju antioksidativno, antikarcinogeno i protuupalno djelovanje. No, da li će učinci kave na čovjeka u konačnici imati pozitivan ili negativan učinak ovisi o mnogim faktorima, npr. o kvaliteti kave i količini koja se popije, ali i o individualnoj reakciji pojedinca.

Postoje brojna medicinska istraživanja kojima je bio cilj procijeniti da li su značajniji pozitivni ili negativni učinci kave. Krajem 2017. godine objavljen je članak u BMJ (British Medical Journal) koji objedinjuje  rezultate brojnih najkvalitetnijih studija učinjenih u različitim dijelovima svijeta. Evo nekih od najvažnijih rezultata:

Pozitivni učinci

  • Pijenje 3-4 šalice kave dnevno povezano je s cca 15 % manjim rizikom od smrti, kardiovaskularnih i malignih bolesti.
  • Pijenje kave povezano je i s manjim rizikom za Parkinsonovu i Alzheimerovu bolest, za najčešće jetrene bolesti, te za dijabetes.

Negativni učinci

  • Kod trudnica je pijenje kave u odnosu na trudnice koje ne piju kavu povezano s cca 30% većim rizikom za neki od nepovoljnih ishoda trudnoće.
  • Žene koje piju kavu izložene su većem riziku za koštane frakture.

U članku se zaključuje da je dnevna konzumacija kave u uobičajenim dnevnim  količinama zdrava i poželjna, ali da može biti  štetna kod trudnica i kod  žena koje imaju povećani rizik od koštanih fraktura.  Cjelokupni članak može se naći na web stranici  https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5024

Međutim, uz podatke o zdravstveno povoljnim učincima kave kod kardiovaskularnih bolesti, u  Novostima Američke udruge za srce iz 2018. savjetuje se da se osobe sa  srčanom aritmijom o konzumiranju kave konzultiraju s nadležnim  liječnikom.

https://news.heart.org/craving-a-cup-of-joe-what-does-the-research-say-about-coffee-and-your-health/