Religioznost i pokazatelji mentalnog zdravlja kod osoba s epilepsijom

Nedavno objavljeno istraživanje u Južnoj Koreji pokazalo je da su bolji rezultati testova  mentalnog zdravlja i kvalitete života bili povezani s pokazateljima religioznosti ispitanika.  Rad je objavljen 2017. god. u uglednom međunarodnom znanstvenom časopisu  „Epilepsy & Behavior“.

Istraživanje je obuhvatilo 226 osoba koje su se zbog epilepsije kontrolirale kod neurologa u nekoj od sveučilišnih bolnica u Koreji.  Od ukupnog broja, 61% ispitanika  se izjasnilo da su pripadnici neke od vjerskih zajednica (evangelici, katolici, budisti), dok je 39 % izjavilo da se ne osjećaju pripadnikom niti jedne od religija.

U istraživanju su korišteni  međunarodno priznati upitnici za procjenu stupnja religioznosti, te pokazatelja mentalnog zdravlja (depresivnost, anksioznost i osjećaj kvalitete života). Glavni rezultati istraživanja bili su sljedeći:

Simptomi anksioznosti i depresivnosti bili su manje izraženi kod osoba koje su procijenjene kao visoko religiozne  u odnosu na osobe  s manje izraženom religioznosti. Slično tome, osjećaj životnog zadovoljstva (well-being sense) bio je najveći kod osoba koje su procijenjene kao visoko religiozne.

Slična istraživanja provedene su i kod nekih drugih bolesti. Većina studija dala je slične rezultate, tj. da religioznije/spiritualnije  osobe u prosjeku imaju bolje pokazatelje mentalnog zdravlja od manje religioznih osoba.

Navedeni članak možete naći na:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28844442