Sindrom nemirnih nogu

Znate li kakvi su simptomi i kako ih se može otkloniti?

Ovaj poremećaj ima oko 5-15%  osoba.  Može se javiti već u djetinjstvu, no najčešće u odrasloj dobi , češće kod žena.

Simptomi su sljedeći:

  • Snažna, gotovo neodoljiva potreba za pomicanjem nogu, što je povezano s neugodnim senzacijama; kao npr. žmarci, osjećaj  trnjenja, miljenja ili grčenja.
  • Ove smetnje javljaju se u mirovanju, a prestaju kretanjem (npr. hodanjem).
  • Simptomi su najizrazitiji navečer i tijekom noći.

Uzrok treba tražiti u genetskoj predispoziciji, ali može se javiti i kod nekih  bolesti (npr. anemija, parkinsonizam, poremećaj bubrežne funkcije), te  u trudnoći. Dijagnozu postavlja u pravilu neurolog ili subspecijalist za poremećaje spavanja.

Liječenje: Osobe koje imaju simptome trebaju analizirati da li im se smetnje javljaju ili pogoršavaju  nakon konzumacije alkoholnih pića, određenih vrsta jela, kave i sl. Treba znati i to da neki lijekovi, osobito antipsihotici,  mogu potencirati smetnje.

U težim slučajevima primjenjuju se lijekovi, najčešće male doze lijekova koji se inače  koriste u liječenju parkinsonizma. Nije uvijek potrebno svakodnevno uzimanje lijeka; nekad neurolog može preporučiti da se lijek uzme samo za određene situacije kad se očekuje da da će se simptomi pojaviti, npr. prije dugotrajnog leta ili večernjeg odlaska u kazalište.

Ako netko ima i nedostatak željeza, uvijek ga je potrebno korigirati.

Dodatne informacije